Nama Tempat
Bandung (Kab) - SMAN 1 Majalaya
Kota/Kabupaten
Kabupaten Bandung
Alamat Lengkap
Jalan Panyadap No. 2, Panyadap, Solokanjeruk